Asset Publisher

Publikacja monitoringu zmian wybranych wskaźników oraz pozyskania leśnych produktów niedrzewnych

1. Zmiany w przyroście
- tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy
- porównanie powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w kolejnych planach urządzania lasu


2. Zmiany w odnowieniu lasu
- zbiorcze zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły okres oraz porównanie go z planowanymi zadaniami
- zbiorcze zestawienie wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu
- wykonanie prac odnowieniowych w latach 1999 - 2008 - wykres

- wykonanie prac odnowieniowych w latach 2008 - 2015 - wykres

3. Zmiany składu gatunkowego
- zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów w ostatnim roku - wykres
- zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi - wykres


4. Zmiany struktury wiekowej
- zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów w ostatnim roku - wykres
- zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi - wykres


5. Zbiór nasion

6. Produkcja sadzonek

7. Pozyskanie choinek

8. Pozyskanie stroiszu - W latach 2004-2015 nie pozyskiwano.

9. Pozyskanie zwierzyny grubej

10. Pozyskanie zwierzyny drobnej.