Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie Stanu Siły Wyższej w Nadleśnictwie Jawor

Nadleśnictwo Jawor informuje, iż z dniem 21.07.2017 r. został ogłoszony stan siły wyższej

Nadleśnictwo Jawor informuje, iż z dniem 21.07.2017 r. Decyzją nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jawor został ogłoszony stan siły wyższej, związanej ze szkodami w drzewostanie, jakie wystąpiły w następstwie suszy hydrologicznej z 2015 i 2016 r. i masowego pojawienia się szkodników wtórnych. W związku z powyższym Nadleśnictwo zmuszone jest do ograniczenia pozyskania drewna na zaplanowanych na 2017 rok pozycjach cięć, co spowoduje znaczne zmniejszenie pozyskania wszystkich gatunków drewna liściastego oraz prawdopodobnie Md i So, co spowoduje częściowe niewykonanie umów sprzedaży drewna w części dotyczącej gatunków liściastych. Zmniejszenie pozyskania drewna liściastego zrekompensowane zostanie zwiększonym pozyskaniem drewna świerkowego. W związku z powyższym deklarujemy wykonanie wszystkich umów sprzedaży sortymentów drewna świerkowego zgodnie z podpisanymi harmonogramami dostaw lub nawet z wyprzedzeniem ww. harmonogramów.

 

                                                                                       Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor

                                                                                                    Piotr Wierzbicki