Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O WYNIKU I PRZETARGU

OGŁOSZENIE WYNIKACH I PRZETARGU

 

Zn. Spr. NSP.2281.1.2016

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Jawor

 

 

Do sprzedaży przeznaczona była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka ewidencyjna nr 244 o pow. 0,0420 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Ogrody (przy ul. Gabriela Narutowicza) Miasta Jawor.

 

  1. Termin, miejsce i rodzaj przetargu: 

 

22 sierpnia 2017r. o godz. 1200 , Sala konferencyjna Nadleśnictwa Jawor, ul. Myśliborska 3,59 – 400 Jawor, przetarg ustny nieograniczony.

 

 

  1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i budynków oraz według księgi wieczystej:  

 

Działka ewidencyjna nr 244 położona na terenie Miasta Jawor, w obrębie ewidencyjnym Ogrody (przy ul. Gabriela Narutowicza), powiat Jawor, województwo Dolnośląskie, o powierzchni 0,0420 ha. W ewidencji powszechnej oznaczona jako użytek „B”. Działka objęta Księgą Wieczystą Nr LE1J/00020824/2 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworze.

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości:    55 000,00 zł netto

 

 

W związku z brakiem Uczestników przetargu, przetarg nie doszedł do skutku.

 

 

Jawor, dnia    04.09.2017r.                                       

 

                                                                                                                                             

                                                                                                           Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor

                                                                                                                       Piotr Wierzbicki

 

Materiały do pobrania