Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny

W dniach 15-16.02.2018 r. na terenie Nadleśnictwa Jawor odbyła się inwentaryzacja zwierzyny. W inwentaryzacji udział wzięło ok. 50 osób w tym: pracownicy Nadleśnictwa, strażacy OSP  Mysłów,  przedstawiciele Koła  łowieckiego „Łoś” oraz studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Celem inwentaryzacji było określenie liczebności gatunków zwierzyny grubej: sarny, jelenia, muflona oraz dzika. Do określania liczebności  zwierzyny przyjęto metodę opracowaną  przez profesora Bogusława Bobka tzw. bloków taksacyjnych.  Wyniki inwentaryzacji posłużą do opracowania rocznych planów hodowlanych, co jest podstawą do gospodarowania zwierzyną łowną na terenie Nadleśnictwa Jawor.